Đang thực hiện

Top banner

Danh sách phòng thi các đợt Tiếng Anh Phân loại đầu vào (K60)

Đăng ngày: 03/10/2019

Sinh viên lưu ý:
1. Xem lớp dự thi để biết Đợt thi và Ngày, giờ thi. Danh sách cụ thể từng phòng thi mỗi đợt trong File tải về. Mỗi đợt thi tương ứng với 1 Sheet ghi Số đợt. Nếu có thắc mắc, Sinh viên liên hệ với Phòng Đào tạo, QLKH & HTQT

2. Tất cả các đợt thi được tổ chức thi tại Phòng máy Ag.402

3. Sinh viên có thể theo dõi lịch thi trên Cổng thông tin sinh viên theo địa chỉ: https://portal.huc.edu.vn

 
STT Thứ Ngày Buổi Ca thi Lớp dự thi Đợt thi
1 Thứ 6 11/10 Chiều 13h – 14h50 DL27C (54) Đ.01
15h – 16h50 QLDS6 Đ.02
2 Thứ 2 14/10 Sáng 7h – 8h50 QL20A (50) Đ.03
9h – 10h50 QL20B (50) Đ.04
Chiều 13h – 14h50 QTDV3B(60) Đ.05
15h – 16h50 LUAT4A
LUAT4B(15)
Đ.06
3 Thứ 3 15/10 Sáng 7h – 8h50 BC9A
BC9B(20)
Đ.07
9h – 10h50 HDQT8B Đ.08
Chiều 13h – 14h50 LUAT4B(36)
BC9B (25)
Đ.09
15h – 16h50 QTDV3B(11)
VHTT11A
Đ.10
4 Thứ 4 16/10 Sáng 7h – 8h50 BDNT1
TCSK1
GĐH 5
Đ.11
9h – 10h50 TV51
QL20A(18)
QL20B(10)
Đ.12
Chiều 13h – 14h50 VHTT11B Đ.13
15h – 16h50 QTDV3A (9)
QLTT9
Đ.14
5 Thứ 5 17/10 Sáng 7h – 8h50 KD38 Đ.15
9h – 10h50 LH27B Đ.16
Chiều 13h – 14h50 DL27A Đ.17
15h – 16h50 DL27B Đ.18
6 Thứ 6 18/10 Sáng 7h – 8h50 BT39
DT25A
DT25B
Đ.19
9h – 10h50 HDQT8A Đ.20
Chiều 13h – 14h50 QTDV3A(60) Đ.21
15h – 16h50 LH27A Đ.22
7 Thứ 7 19/10 Chiều 13h – 14h50 NCVH11
VHĐN11
Đ.23
15h – 16h50 DL27C(10)
QLNN7
QL20A(10)
QL20B (10)
Đ.24
Lượt xem: 5598
Tiêu điểm
Xem nhiều
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 3
Lượt truy cập: 2.026.353