Đang thực hiện

Top banner

Hội nghị Cán bộ - Viên chức năm học 2017 - 2018

Đăng ngày: 30/10/2017

(ĐHVH HN) - Thực hiện Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐ ngày 04/12/1998 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hướng dẫn tổ chức và nội dung Hội nghị Cán bộ viên chức trong cơ quan, sau một thời gian chuẩn bị, sáng ngày 27/10/2017, tại Nhà Văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ - Viên chức năm học 2017 - 2018.

Tham dự Hội nghị có TS. Phạm Thị Thu Hương - Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường; PGS.TS Nguyễn Thị Việt Hương - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Đinh Công Tuấn - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; ThS. Hà Thị Thu Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; TS. Lê Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Quản lý đào tạo Sau đại học; PGS.TS.NGƯT Nguyễn Văn Cương - Nguyên Bí thư Đảng ủy, Nguyên Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS.NGƯT Đinh Thị Vân Chi - Nguyên Phó Hiệu trưởng Nhà trường, cùng toàn thể cán bộ, giảng viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
 
 
Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị
 
Hội nghị đã nhất trí đề cử Đoàn Chủ tịch gồm 3 đồng chí: TS. Phạm Thị Thu Hương - Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường; TS. Lê Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn Trưởng, Trưởng phòng Quản lý đào tạo Sau đại học; TS. Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng ban Chính sách và QLVH, Viện Văn hóa.

Ban Thư ký gồm 2 đồng chí: TS. Trần Đức Nguyên - Phó Trưởng khoa Di sản văn hóa; Bà Trương Thị Thu Huyền - Chuyên viên phòng Hành chính Quản trị.

Những thành tựu đáng khích lệ của Nhà trường trong năm học 2016 - 2017:

 

TS. Phạm Thị Thu Hương - Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường trình bày
Báo cáo
Tổng kết năm học 2016 - 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017 - 2018”
 
Hội nghị đã lắng nghe TS. Phạm Thị Thu Hương - Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường trình bày Báo cáo Tổng kết năm học 2016 - 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017 - 2018. Báo cáo đã đánh giá một cách toàn diện và sâu sắc việc thực hiện các mặt hoạt động, công tác chính của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội trong năm học vừa qua.

Theo đó, trong năm học 2016 - 2017, Nhà trường có những đổi mới quan trọng trên nhiều phương diện, thực hiện nhiều giải pháp mang tính đột phá, đem lại nhiều kết quả quan trọng: Nhà trường đã tiến hành các thủ tục kiện toàn cơ cấu bộ máy các đơn vị trực thuộc trường và tách Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa thành một đơn vị trực thuộc Trường; công tác quản trị cơ sở vật chất của Nhà trường thường xuyên được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và điều kiện thực tế của Trường, thường xuyên được duy trì và đầu tư nâng cấp; công tác thu - chi tài chính được thực hiện đúng quy định; công tác quản lý sinh viên và việc thực hiện chế độ, chính sách được thực hiện tốt.

Đặc biệt, công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường trong năm vừa qua đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Bằng sự nỗ lực của tập thể cán bộ - giảng viên, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, BGH Nhà trường, công tác đào tạo đại học đã có nhiều chuyển biến tích cực, quy mô đào tạo được mở rộng, chất lượng đào tạo được nâng cao; công tác quản lý đạo tạo sau đại học cũng đạt được nhiều thành tích, đảm bảo chỉ tiêu được giao, mở được lớp đào tạo thạc sĩ tại các tỉnh thuộc khu vực “3 Tây”; chất lượng và số lượng các đề tài, công trình nghiên cứu khoa học tăng lên, nhiều hội thảo khoa học được tổ chức hiệu quả; công tác đánh giá kết quả giáo dục, nội dung, phương pháp giảng dạy tiếp tục được đổi mới; việc đổi mới hình thức thi đã giảm chi phí và áp lực thi cử.

Chủ đề năm học 2017-2018: “Đảm bảo chất lượng giáo dục”

Phát huy những kết quả đạt được trong năm học 2016 - 2017, Nhà trường đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học mới với những nội dung cơ bản: Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ trong năm học với chủ đề “Đảm bảo chất lượng giáo dục”; Phát huy thế mạnh, khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp để tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, quy mô đào tạo; đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học và kiện toàn bộ máy tổ chức.

 

 
TS. Đinh Công Tuấn - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đọc “Báo cáo tài chính năm học 2016 - 2017”
 
Sau phần trình bày Báo cáo tổng kết năm học và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 là phần Báo cáo tài chính năm học 2016 - 2017 của TS. Đinh Công Tuấn - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Báo cáo của Ban thanh tra Nhân dân do TS. Hoàng Văn Hùng - Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Phó Trưởng khoa Văn hóa dân tộc thiểu số trình bày và Báo cáo các ý kiến đóng góp của cán bộ viên chức toàn trường được tổng hợp trước đó do TS. Lê Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng phòng Đào tạo sau đại học trình bày.

Cùng với các báo cáo chung, Hội nghị đã nhận được 5 tham luận từ các đơn vị trong trường chia sẻ những nguyên tắc, kinh nghiệm trong quá trình đảm bảo chất lượng giáo dục trong trường Đại học, đồng thời gợi ý các biện pháp nhằm thực hiện thành công chủ đề năm học mới.
 
Hội thảo cũng đã nhận được ý kiến của TS. Đinh Công Tuấn - Phó Hiệu trưởng Nhà trường trả lời về những thắc mắc của các đơn vị về tình trạng đầu tư, tu bổ cơ sở vật chất, vấn đề tự chủ trong trường đại học. TS. Trương Đại Lượng - Trưởng phòng Đào tạo cũng đóng góp những ý kiến về thực trạng và những giải pháp để có thể thực hiện thành công chủ đề “Đảm bảo chất lượng giáo dục” của năm học mới.
Sau hơn 3 giờ làm việc tích cực, nghiêm túc, TS. Phạm Thị Thu Hương thay mặt Đoàn Chủ tịch đã tổng hợp các ý kiến và đưa ra những kết luận, khái quát các vấn đề tham luận của các cá nhân và tập thể trong Hội nghị.

Thay mặt Ban Thư ký, TS. Trần Đức Nguyên - Phó Trưởng khoa Di sản văn hóa, đã đọc bản dự thảo Nghị quyết Hội nghị Cán bộ - Viên chức năm học 2017 - 2018 của Trường Đại học Văn hoá Hà Nội. Bản dự thảo Nghị quyết với các nội dung về công tác chính trị tư tưởng; công tác đào tạo; công tác tổ chức cán bô; công tác quản lý sinh viên; công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; công tác tài chính, cơ sở vật chất… đã được toàn thể cán bộ - viên chức toàn trường tham gia Hội nghị thông qua với sự nhất trí và quyết tâm cao.
 
Các tham luận được trình bày tại Hội nghị:
* Tham luận “Đảm bảo chất lượng giáo dục và kiểm định chất lượng giáo dục đại học” của ThS. Hoàng Trung Thanh  - Phó Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.
* Tham luận “Những vấn đề chung về đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và một số đề xuất” của TS. Nguyễn Văn Thiên - Phó Trưởng khoa Thông tin - Thư viện.
* Tham luận “Giải pháp tăng Hội nhập Quốc tế và Hội nhập giáo dục tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội” của TS. Bùi Thanh Thủy - Trưởng khoa Gia đình và Công tác xã hội.
* Tham luận “Quản trị đại học trong quá trình giảng dạy tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội” của TS. Dương Văn Sáu - Trưởng khoa Văn hóa Du lịch.
* Tham luận “Công bố nghiên cứu quốc tế - mục tiêu mới của giảng viên đại học trong công nghệ 4.0” của TS. Lê Thị Khánh Ly - Giảng viên khoa Văn hóa học.
 

Một số hoạt động diễn ra trong Hội nghị:
 


Đại diện Ban Giám hiệu và các đơn vị trong Nhà trường dâng hương trước tượng đài BácĐại diện Ban Giám hiệu và các đơn vị trong Nhà trường chụp ảnh lưu niệm trước tượng BácToàn cảnh Hội nghị và các đại biểu tham dự
TS. Trương Đại Lượng - Trưởng phòng Đào tạo đóng góp ý kiến về thực trạng và giải pháp để
thực hiện thành công chủ đề năm học “Đảm bảo chất lượng giáo dục”
TS. Hoàng Văn Hùng - Trưởng ban Thanh tra Nhân dân, Phó Trưởng khoa VHDTTS
trình bày
Báo cáo của Ban Thanh tra Nhân dân


ThS. Hoàng Trung Thanh  - Phó Trưởng phòng KT&ĐBCLGD trình bày tham luận
“Đảm bảo chất lượng giáo dục và kiểm định chất lượng giáo dục đại học”TS. Nguyễn Văn Thiên - Phó Trưởng khoa TT-TV trình bày tham luận
“Những vấn đề chung về đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và một số đề xuất”TS. Bùi Thanh Thủy - Trưởng khoa GĐ&CTXH trình bày tham luận
"Giải pháp tăng Hội nhập Quốc tế và Hội nhập giáo dục tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội”TS. Dương Văn Sáu - Trưởng khoa Văn hóa Du lịch trình bày tham luận
“Quản trị đại học trong quá trình giảng dạy tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội” TS. Lê Thị Khánh Ly - Giảng viên  khoa Văn hóa học trình bày tham luận
“Công bố nghiên cứu quốc tế - mục tiêu mới của giảng viên đại học trong công nghệ 4.0” Tiết mục “Hồn Việt” do tập thể sinh viên Trường ĐHVH HN biểu diễn
Tiết mục múa “Phận” do sinh viên Ngô Hạnh Dương và Nguyễn Lê Mỹ Anh biểu diễnTiết mục “Địa khúc giao hòa” do tập thể sinh viên Trường ĐHVH HN biểu diễn


 
Bài và ảnh: VP Tạp chí NCVH
 
Lượt xem: 23453
Tiêu điểm
Xem nhiều
Chào mừng ĐH ĐB Trường
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 4
Lượt truy cập: 1.969.204