Đang thực hiện

Top banner

Kế hoạch tổ chức đợt thi giữa kỳ học kỳ I, năm học 2019 – 2020

Đăng ngày: 01/10/2019

Thực hiện kế hoạch năm học 2019 – 2020, Nhà trường thông báo lịch tổ chức đợt thi giữa kỳ học kỳ I (cho một số học phần kết thúc trong 7 tuần đầu). Cụ thể:

1. Các học phần, các lớp tổ chức thi giữa kỳ
TT Tên học phần Mã  lớp Hình thức thi
1 Đường lối văn hóa văn nghệ của ĐCS Việt Nam - CT21A05 N01,N04, N05,N08 Vấn đáp
2 Lịch sử tư tưởng phương Đông và Việt Nam - CT21A15 N04, N10, N11 Vấn đáp
3 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin (HP1) - CT21A01 N01, N02  Vấn đáp
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh - CT21A03 N01,N05,N07  N15,N16,N17 Trắc nghiệm máy
5 Phát triển du lịch cộng đồng - DL24B29 N01,N02,N03  N04,N05,N06 Trắc nghiệm máy
6 Kiểm kê và xếp hạng di tích lịch sử văn hoá - DS23A40 N01 Vấn đáp
7 Địa văn hóa các dân tộc Việt Nam - DT22A23 N01 Tự luận
8 Tiếng Anh du lịch đại cương HP I - NN22B01 N01 Trắc nghiệm máy
9 Âm nhạc học đại cương - NT22A02 N01 Tự luận
10 Hoạt động thông tin văn hoá NT - TT23B48 N01 Tự luận
11 Bảo quản tài liệu - TV23A35 N01 Tự luận
12 Biên mục mô tả - TV23A30 N01 Trắc nghiệm máy
13 Cơ sở văn hóa Việt Nam - VH21A10 N01, N02 Tự luận
14 Đông Nam Á học đại cương - VV21A17 N02,N04, N13,N14 Tự luận
15 Lịch sử văn học Việt Nam - VV21B01 N01 Vấn đáp
16 Phát triển văn hóa cộng đồng - QL24C04 N01, N02 Vấn đáp

2. Thời gian cập nhật lịch thi và tổ chức thi
  • Ngày 27/9/2019: Thông báo cho sinh viên kế hoạch tổ chức thi, danh sách các lớp.
  • Ngày 30/9/2019: Công bố danh sách phòng thi cụ thể và hoàn thành cập nhật lịch thi trên cổng thông tin cá nhân của sinh viên.
  • Ngày 12/10; 13/10 và 19/10/2017: Tổ chức thi.
3. Yêu cầu đối với các đơn vị, giảng viên và sinh viên
- Các khoa thông báo tới giảng viên, sinh viên về kế hoạch tổ chức thi. Trưởng khoa đôn đốc cán bộ giảng viên tham gia coi thi, chấm thi để đảm bảo công tác tổ chức thi diễn ra theo đúng kế hoạch.
- Sinh viên chủ động việc ôn tập, hoàn thành nội dung yêu cầu của môn học để đảm bảo cho chất lượng kỳ thi. Sinh viên chú ý cập nhật lịch thi thường xuyên trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.
- Các Phòng, Ban chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho công tác tổ chức thi diễn ra an toàn, đúng quy định./.

 
Lượt xem: 4712
Tiêu điểm
Xem nhiều
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 3
Lượt truy cập: 2.026.374