Đang thực hiện

Top banner

Lịch công tác tuần từ ngày 05/3 đến 09/3/2018

Đăng ngày: 05/03/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 05/3 đến 09/3/2018


 
Ngày Giờ Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm
Thứ Hai
05/3
09h00 Khai giảng lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Di sản viên và Thư viện viên Theo giấy mời Phó Hiệu trưởng phụ trách
Phạm Thị Thu Hương
Nhà D
Thứ Ba
06/03
15h00 Làm việc với Đảng ủy khối C.Hà (PBT ĐU); C.Việt Hương (Ủy viên BTV)   Số 1 Trần Phú, Hà Đông
Thứ Tư
07/03
08h30 Họp Hội đồng khoa học Trường Theo Quyết định Phó Hiệu trưởng phụ trách
Phạm Thị Thu Hương
P. Hội đồng
14h00 Học Nghị quyết TW6 Toàn thể CB, VC Nhà trường Báo cáo viên Nhà Văn hóa
Thứ Năm
08/03
14h00 Họp thường trực Hội đồng Khoa học Trường Theo Quyết định Phó Hiệu trưởng phụ trách
Phạm Thị Thu Hương
P. Hội đồng
Thứ Sáu
09/03
14h00 Họp xây dựng dự thảo sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Ban thư ký xây dựng QC chi tiêu nội bộ Chủ tịch Công đoàn
Nguyễn Sỹ Toản
P. Truyền thống

Thông báo:
 
- Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị đôn đốc CB, GV tham gia học tập Nghị quyết đầy đủ, đúng giờ; giảng viên nào có giờ lên lớp sẽ tham gia học vào buổi khác.
- Đề nghị các đơn vị gửi đề nghị đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 2018 (theo mẫu ISO), về Phòng TCCB trước ngày 09/3/2018.
- Đề nghị các đơn vị nộp đề xuất Hội đồng khoa học cơ sở; Tổ bộ môn về Phòng QLKH và HTQT hoặc Phòng TCCB để trình Hội đồng khoa học Trường phê duyệt (nếu có điều chỉnh); thời gian trước thứ Tư, ngày 07/3/2018
- Đã hết thời hạn thông báo, đề nghị các cá nhân, đơn vị nộp đề xuất viết giáo trình, đề tài NCKH cấp Trường/cấp Bộ về Phòng QLKH và HTQT, trong ngày thứ Hai, ngày 05/3/2018.
- Đề nghị các Chi bộ đóng Đảng phí quý I/2018 về văn phòng Đảng ủy
- Kính mời CB, GV viết bài đăng “Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa”. Bài viết xin gửi về Văn phòng Tạp chí NCVH theo email: nghiencuuvanhoa@huc.edu.vn.
 
Lượt xem: 1056
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 7
Lượt truy cập: 1.567.373