Đang thực hiện

Top banner

Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Công tác thư viện

Đăng ngày: 03/09/2019

 
Căn cứ Quyết định số 3653/QĐ - BVHTTDL ngày 01/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Văn hoá Hà Nội;
Căn cứQuyết định số 742/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 3 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng công tác thư viện cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông;
Căn cứ Quyết định số 1927/QĐ-BGDĐTngày 08 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho Trường Đại học Văn hóa Hà Nội nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng công tác thư viện cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông;
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức chiêu sinh lớp:Bồi dưỡng Công tác thư viện, thông tin cụ thể như sau:
1. Đối tượng chiêu sinh
- Giáo viên đang làm công tác thư viện tại các trường phổ thông;
- Cán bộ thư viện chuyên trách hoặc đang làm công tác thư viện kiêm nhiệm tại trường phổ thông chưa qua đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ thư viện.
2. Thời gian và địa điểm học
- Thời gian khai giảng: Dự kiến ngày20/9/2019
- Thời gian học: Từ ngày 21/9/2019đến ngày10/11/2019 (học vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần)
- Địa điểm học: Tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
3. Nội dung học
Nội dung học theo chương trình đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Quyết định số 742/QĐ-BGDĐT ngày 27/3/2019. Chương trình bồi dưỡng: 08 mô đun với thời lượng 240 tiết học(tương ứng với 16 tín chỉ) bao gồm cả lý thuyết và thực hành, nội dung gồm các phần như sau:
 
STT MÔ ĐUN SỐ TÍN CHỈ SỐ TIẾT
Lên lớp Thực hành và tự học
1 Kiến thức chung về thư viện, thư viện trường học, quản lý nhà nước về thư viện trường học 2 20 10
2 Phát triển vốn tài liệu trong thư viện trường học 2 20 10
3 Xử lý, phân tích tài liệu trong thư viện trường học 2 20 10
4 Tổng hợp và sắp xếp tài liệu trong thư viện trường học 2 20 10
5 Tổ chức và quản lý thư viện trường học 2 20 10
6 Công tác phục vụ bạn đọc trong thư viện trường học 2 24 6
7 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện trường học 2 20 10
8 Thực hành và kiểm tra cuối khóa 2 5 25
TỔNG SỐ 16 149 91
 
4. Chứng chỉ
Học viên sau khi hoàn thành khóa học và đạt yêu cầu của khóa học được cấp chứng chỉ.
5. Kinh phí đào tạo
Kinh phí: 3.500.000đ/1 học viên (bằng chữ: Ba triệu năm trăm ngàn đồng chẵn)
6. Thủ tục đăng ký và nhập học
Quý cơ quan và các cá nhân có nhu cầu học xin liên hệvà đăng ký trước ngày 15/9/2019:
- Địa chỉ:Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế,tầng 1, nhà A, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, 418 đường La Thành, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại:0912.820.777 (Bà Trương Thị Hải Minh)
Khi đủ số lượng học viên đăng ký Nhà trường sẽ gửi giấy triệu tập.
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội xin trân trọng thông báo và đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện cho các cán bộ thuộc đối tượng ưu tiên tham dự khóa học này.
Lượt xem: 2828
Tiêu điểm
Xem nhiều
Chào mừng ĐH ĐB Trường
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 3
Lượt truy cập: 1.969.214