Đang thực hiện

Top banner

Thông báo đăng ký môn học Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Đăng ngày: 16/05/2019

Kính gửi: – Các khoa chuyên ngành
 
Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT thông báo Kế hoạch đăng ký môn học học kỳ I năm học 2019–2020 cụ thể như sau:
  1. HƯỚNG DẪN
Sinh viên hệ chính quy đăng nhập vào Cổng thông tin sinh viên theo địa chỉ:
Https://portal.huc.edu.vn/ , chọn phân hệ Đăng ký -> Đăng ký chuyên ngành chính để đăng ký môn học cho Học kỳ I năm học 2019 – 2020.
Trước khi đăng ký, sinh viên cần xem Thời khoá biểu dự kiến tại đâyHướng dẫn phân luồng tại đây để biết chi tiết các môn cần học theo lộ trình. Hướng dẫn phân luồng chỉ mang tính tham khảo, khi đăng khí môn học, sinh viên cần liên hệ với cố vấn học tập để được tư vấn và lập kế hoạch đăng ký môn học cho học kỳ I năm học 2019 – 2020.
  1. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN
Đối với K59, nhà Trường sẽ đăng ký tối thiểu 14 tín chỉ cho sinh viên học theo lớp hành chính và sinh viên không thay đổi được lịch học cố định này. Trong thời gian mở cổng thông tin, sinh viên K59 có thể đăng ký thêm các môn học khác.
Sinh viên các khoá K56, K57, K58, K59 và sinh viên tốt nghiệp chậm tiến độ đăng ký theo lịch cụ thể sau:
Đợt 1: 9h ngày 23/5 đến 17h ngày 25/05/2019, dành cho sinh viên K59
Đợt 2: 9h ngày 26/5 đến 17h ngày 28/05/2019, dành cho sinh viên K58
Đợt 3: 9h ngày 29/5 đến 17h ngày 31/05/2019, dành cho sinh viên K57, K56 và K55
  1. LƯU Ý
Ngay sau khi đăng ký môn học xong, sinh viên đợi Nhà trường điều chỉnh thời khóa biểu chính thức. Sau khi Nhà trường công bố thời khóa biểu chính thức, sinh viên in Lịch học đã đăng kí và trình Cố vấn học tập (CVHT) Khoa phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, sinh viên giữ lại Lịch học của mình để làm căn cứ tính học phí, xét học vụ, và đề xuất điều chỉnh lịch học cá nhân (nếu cần thiết). Lịch học của sinh viên chỉ được chấp nhận khi có sự phê duyệt của CVHT.
Lịch học chỉ hiện thị khi Nhà trường chính thức Công bố thời khóa biểu và khi tiền học phí hiển thị trên Cổng thông tin sinh viên. Sinh viên kiểm tra đăng kí thành công bằng cách menu “Xem lịch học”, chọn học kỳ, năm học và ấn “IN LỊCH HỌC”.
Cố vấn học tập có trách nhiệm nghiên cứu kỹ Kế hoạch đào tạo, Chương trình đào tạo các ngành thuộc Khoa phụ trách, điều kiện tiên quyết các học phần (căn cứ Danh sách các môn áp dụng điều kiện tiên quyết có xác nhận của Chủ nhiệm khoa), tình trạng học tập của từng sinh viên, và số tín chỉ tối thiểu phải học trong mỗi học kỳ để tư vấn cho sinh viên đăng ký và khi phê duyệt Lịch học cá nhân cho sinh viên. Cố vấn học tập chịu trách nhiệm về việc hướng dẫn sinh viên đăng ký.
Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT sẽ nhận đơn đăng ký bổ sung đối với sinh viên có các môn bị hủy từ ngày 03/06 đến ngày 07/06/2019. Sv nộp đơn ĐKBS trực tiếp tại Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT hoặc gửi qua mail: vannth@huc.edu.vn 
(Mẫu đơn sinh viên tải về trên trang http://huc.edu.vn/dao-tao-tin-chi/bieu-mau/). Sau thời hạn này Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT sẽ không nhận đơn đăng ký bổ sung.
 
                                                                                            PHÒNG ĐÀO TẠO, QLKH&HTQT
Lượt xem: 6830
Tiêu điểm
Xem nhiều
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 2
Lượt truy cập: 2.026.349