Đang thực hiện

Top banner

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII)

Đăng ngày: 05/09/2019

(ĐH VHHN) – Sáng ngày 05/9/2019, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” gắn với các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII). PGS.TS. Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương tới dự và trực tiếp truyền đạt nội dung.
 


Quang cảnh Hội nghị

 
Tham dự Hội nghị, về phía Trường Đại học Văn hóa Hà Nội có PGS. TS. Phạm Thị Thu Hương – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; ThS. Hà Thị Thu Hà – Phó bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Hành chính, Tổng hợp cùng đông đảo cán bộ, đảng viên trong toàn Trường.PGS. TS. Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương
 truyền đạt các nội dung học tập

 
Tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Viết Thông đã quán triệt quán triệt những nội dung chính của Chỉ thị số 35; các quy định, trình tự thực hiện các bước về công tác nhân sự theo yêu cầu của Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Tiếp đó, Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương quán triệt các nội dung chính của Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XII) như: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. PGS.TS. Nguyễn Viết Thông cũng truyền đạt những nội dung chính bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.
 


PGS.TS. Phạm Thị Thu Hương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trường Nhà trường
cảm ơn PGS.TS. Nguyễn Viết Thông

Phát biểu tại Hội nghị, PGS. TS. Phạm Thị Thu Hương gửi lời cảm ơn tới sự truyền đạt hiệu quả, cập nhật nhiều thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội đất nước của PGS. TS. Nguyễn Viết Thông. Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh, thông qua học tập, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và nội dung của Hội nghị Trung ương 10 ( khóa XII), mỗi đảng viên, cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội sẽ nắm rõ hơn chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng trong thời gian tới, từ đó tích cực chuẩn bị các công việc phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 cũng như cả nhiệm kỳ 2015-2020 mà Đảng bộ Trường đã đề ra.

 


Đoàn Thắng
Lượt xem: 3399
Tiêu điểm
Xem nhiều
Chào mừng ĐH ĐB Trường
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 9
Lượt truy cập: 1.969.286